Ogólne warunki

Zapewniamy:

- usługi utytułowanego przewodnika górskiego;

- dokonanie rezerwacji zakwaterowania w trakcie aktywności;

- ubezpieczenie obejmujące opiekę medyczną i akcję ratunkową w razie wypadku;

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewodnika;

- sprzęt do asekuracji (lina, uprzęże, kask, czekan, raki, karabińczyki...).

Nie zapewniamy:

- transportu do miejsca, z którego rozpocznie się realizacja aktywności;

- zakwaterowania, wyżywienia i transportu w trakcie realizacji aktywności (włączając przewodnika);

- sprzętu do ski-alpinizmu;

- tego, co nie zostało wymienione w opisie danej aktywności.

Przewodnik

- Przewodnik będzie mógł zmienić lub przerwać daną aktywność, jeżeli w trakcie jej realizacji okaże się, że warunki meteorologiczne i stan gór lub też poziom techniczny uczestników mogłyby stanowić zagrożenie dla integralności i bezpieczeństwa grupy.

- Wszelkie aktywności będą realizowane przez zawodowych przewodników górskich z tytułem adekwatnym do wykonywanego działania.

Rezerwacje

- Podane ceny dotyczą pojedynczej osoby.

- Rezerwacji można dokonać poprzez e-mail lub telefonicznie.

- Aby zatwierdzić rezerwację danej aktywności należy wpłacić zaliczkę w wysokości 30% całkowitej kwoty, dokonując przelewu bankowego.

- Pozostałe 70% należy opłacić po zrealizowaniu aktywności.

- W razie anulowania aktywności przez kontrahenta na mniej niż dwa dni przed rozpoczęciem aktywności lub w razie niepojawienia się w dniu aktywności bez podania uzasadnienia, zaliczka nie zostanie zwrócona.

- Jeżeli aktywność zostanie anulowana przynajmniej na dwa dni przed jej planowym rozpoczęciem, zaliczka zostanie zwrócona w całości.

- Jeżeli warunki klimatyczne lub stan miejsca, w którym realizowana ma być aktywność nie będą odpowiednie, może się zdarzyć, że przewodnik odwoła lub przełoży aktywność na inny termin.

- Realizacja aktywności oferowanych przez pirineovertical.com oznacza akceptację powyższych warunków.
© all right reserved.